Google+

แจ้งงาน

แจ้งทำประกันภัยรถยนต์ง่าย  ๆ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ 
(ท่านสามารถแจ้งออกกรมธรรม์ได้ก่อนกรมธรรม์เก่าครบกำหนด 60 วัน โดยในการต่ออายุกรมธรรม์ บริษัท ฯ จะนับวันคุ้มครองให้ต่อเนื่องจากกรมธรรม์เดิม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก และป้องกันการหลงลืม

1. กรอกข้อมูลแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ผ่านหน้าเว็บ
2. เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปเพื่อยืนยันข้อมูลภายใน 1 วันทำการ  และนัดหมายตรวจสภาพรถ (ลูกค้าสามารถเลือก วัน เวลา สถานที่ได้ตามต้องการ)
3. บริษัท จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถให้ท่านตามนัดหมาย (การตรวจสภาพรถ เฉพาะกรณีทำประกันชั้น 1 และเปลี่ยนบริษัทรับประกันเท่านั้น หากเป็นการต่ออายุบริษัทประกันเดิม และแจ้งต่ออายุก่อนกรมธรม์เดิมครบกำหนด ไม่ต้องตรวจสภาพรถ)
4. บริษัทดำเนินการอกกรมธรม์เสร็จเรียบร้อย  พร้อมโทรนัดหมายจัดส่งกรมธรรม์และชำระค่าเบี้ยประกันต่อไปแบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
฿0
จำนวน:

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 36,739