Google+

ชำระค่าเบี้ยประกัน

9ชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้ด้วยวิธีง่าย ๆ และได้รับความคุ้มครองชัวร์  ด้วยการชำระเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยที่ท่านเลือกซื้อโดยตรงเท่านั้น

1. ขอรับแบบฟอร์มชำระค่าเบี้ยประกันภัย หรือ ขอเลขที่บัญชีสำหรับโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยที่ท่านเลือกโดยตรง  หรือ

2. ขอรับแบบฟอร์มชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต (Mail Order) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นเพิ่มเติม และกรอกแบบฟอร์มชำระเงินผ่านบัตรเครดิตส่งกลับมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ

ขอรับเอกสารชำระเงิน หรือแบบฟอร์มจากเจ้าหน้าที่ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง เจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสารให้ท่านภายในวันที่ท่านแจ้ง  

หรือโทร.

094-648-4142

หลังจากชำระค่าเบี้ยประกันภัยแล้ว กรุณายืนยันให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อดำเนินการจัดส่งกรมธรรม์ให้ท่าน


แจ้งขอเอกสารชำระค่าเบี้ยประกันภัย

กรณีต้องการชำระค่าเบี้ยโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร กรุณาโอนเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้น
Visitors: 35,882