Google+

บริการจัดพื้นที่เก็บสินค้า หีบห่อสินค้า จัดส่งสินค้าตามออเดอร์ สำหรับ SME หรือผู้ขายสินค้าออนไลน์

บริการจัดเก็บสินค้า บรรจุสินค้าตามคำสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตาม ORDER สำหรับผู้ขายสินค้าออนไลน์ E commerce หรือ SME  ขายของออนไลน์  ไม่ต้องจัดเก็บสินค้า ไม่ต้องหีบห่อเอง แค่ส่ง คำสั่งซื้อมาให้เราดำเนินการทุกขั้นตอนแทนท่าน ด้วยบริการแบบครบวงจร
- พื้นที่จัดเก็บสินค้า
- พนักงานหีบห่อ บรรจุสินค้า ตาม ORDER
- พนักงานจัดส่งพร้อมรับชำระเงินปลายทาง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือ ช่องทางอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า
- บริการรับชำระค่าสินค้า หรือเก็บเงินปลายทาง สำหรับมูลค่าสินค้าไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ รายการ

- รายงานการส่งสินค้าออก และแจ้งผลการจัดส่งทั้งหมดให้ทราบทุกวัน พร้อมทั้งโอนเงินค่าสินค้ากรณีให้เก็บเงินปลายทางให้ภายในวันทำการถัดไป

ช่วยให้ธุรกิจของคุณง่ายขึ้น เพียงนำสินค้ามาไว้ที่เรา และแจ้งให้เราจัดส่งให้ตาม ORDER ที่เหลือให้เราจัดการแทนท่าน สะดวก ประหยัด รวดเร็ว บริหารจัดการด้วยทีมงานมืออาชีพ 


ค่าบริการ
1. ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บสินค้า ขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้า ชำระเป็นรายเดือน
2. ค่าหีบห่อตามคำสั่งซื้อ ขึ้นอยู่กับขนาด และชนิดของสินค้า (ราคาค่าบริการ รวมวัสดุอุปกรณ์หีบห่อ ตามมาตรฐานการจัดส่ง )
3. ค่าบริการจัดส่งสินค้า
- กรณีจัดส่งพร้อมรับชำระเงินปลายทางด้วยรถจักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพ (ไม่รวมฝั่งธนบุรี) 50 บาท / จุด   กรณีจัดส่งพื้นที่ กรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี และจังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 100 บาท ต่อจุด  (อัตราค่าบริการเริ่มต้นขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่จัดส่งต่อวัน)-
_ ค่าบริการเก็บเงินปลายทาง 15 บาท ต่อ 1 รายการ
- ค่าหีบห่อเริ่มต้น 20 บาท ต่อรายการ  ราคาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับประเภท สินค้า และขนาดของสินค้า (รวมค่าวัสดุหีบห่อตามมาตรฐานไปรษณีย์) จ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-006-0680 หรือ 089-105-4459   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 36,738